Alle prokureurs in Japan online. Die grootste wetlike portaal van Uponese prokureurs.


Die erfenis wet, Instituut van die Erfenis Wet, Algemene bepalings op erfenis - die Burgerlike reg. Die spesiale deel


twintig van die Burgerlike Kode

Deur die erfenis is bedoel om die oordrag van die eiendom en'n paar persoonlike en nie-eiendom regte en verpligtinge van die oorledene burger (erflater) aan ander persone (erfgename) in ooreenstemming met die wetWanneer die erf, die eiendom van die oorledene gaan na ander persone in die orde van universele opvolging.

Dit beteken dat, eerstens, dat die eiendom gaan onveranderd as die geheel, tweedens, dat dit gaan om die erfgename gelyktydig (item een van die artikel van die Burgerlike Kode).

Gevolglik is dit onmoontlik om te aanvaar, in die orde van die erfenis, 'n mens se reg om te aanvaar, maar om te weier om die ander. Dit is die rede waarom die erfgenaam, wat het'n soort van afsonderlike reg, word outomaties beskou as om te aanvaar al die ander bekende en onbekende regte van die oorledene. Dit is nodig om te onderskei tussen die regte van die erfenis in'n objektiewe en subjektiewe gevoel. In die objektiewe sin dit is'n stel reëls vir die verhoudings ten opsigte van die oordrag van regte en pligte van die oorledene burger aan ander persone. Dit is in hierdie hoedanigheid dat oorerflike wet dien as'n wetlike instelling wat deel is van die burgerlike reg. In die subjektiewe gevoel onder die reg van besit word verstaan die reg van'n persoon om genoem te word om te erf, en ook sy reg na afloop van die erfenis. Burgerlike Wetboek in die samestelling erfenis sluit die eiendom wat deel uitmaak van die testateur op die dag van die opening van die erfenis, ander eiendom, insluitende eiendom regte en verpligtinge.

Toe erf, nie net die regte nie, maar ook die pligte van die testateur, en, gevolglik, sy skuld slaag om die erfgename.

Egter, die opvolger wat erf het'n beperkte verantwoordelikheid vir die skuldenaar se skuld: dit antwoorde slegs binne die grense van die waarde van die eiendom besit oorgedra word aan dit (paragraaf twee van die item wat ek van artikel van die Burgerlike Kode). Die Opening van'n erfenis is van die opkoms van'n oorerflike verhouding.

Wetlike feite, of die gronde wat lei tot die opening van die erfenis, is die dood van'n burger en die aankondiging deur'n hof van'n burger van die oorledene (Artikel GK).

Die opening van die erfenis altyd vind plaas op'n sekere tyd en plek, wat het'n baie belangrike wetlike betekenis. Die tyd van die opening van die erfenis is die dag van die dood van die testateur, en wanneer dit verklaar oorledene, die dag van inskrywing in die regskrag van die hof besluit om te verklaar die burger dood. In die geval wanneer, in ooreenstemming met klousule drie van Kuns. veertig-vyf Siviele Kode op die dag van die dood van'n burger is die dag van sy beweerde dood, die tyd van die opening van die erfenis is die dag van die dood wat in die hof se besluit (een paragraaf van Artikel van die Burgerlike Kode).

Wetlike entiteite kan nie laat'n erfenis

Burgers wat gesterf het op dieselfde dag is oorweeg vir die oorerflike opvolging van dood wees op dieselfde tyd en nie beërwe mekaar. In hierdie geval, erfgename van elkeen van hulle is geroep om te beërwe (paragraaf twee van artikel van die Burgerlike Kode).

Die plek van die opening van die erfenis is die laaste woonplek van die testateur, soos bepaal deur die reëls van die Kuns.

As die laaste plek van verblyf van die testateur die besit van eiendom in die Verenigde State van amerika is onbekend of geleë buite die grense, die plek van die ligging van sodanige eiendom besit, sal erken word as die plek van die opening van die erfenis in die Verenigde State van amerika.

As die laasgenoemde is in verskillende plekke, die plek van die opening van die erfenis is die plek van sy samestellende real estate of die mees waardevolle deel van hierdie eiendom, en in die afwesigheid van real estate - die plek van roerende eiendom of sy mees ketting deel.

Die waarde van die eiendom word bepaal gebaseer op die markwaarde (Artikel GK). Vakke van oorerflike opvolging is die testateur en die erfgename. Die testateur is die persoon wie se regte en pligte te gaan aan ander persone (erfgename) na sy dood. Die testers kan word, Verenigde State van amerika en buitelandse burgers, sowel as staatlose persone woonagtig in die Verenigde State van amerika. Erfgename is persone wat gespesifiseer word in die wil of wet as die opvolgers van die testateur. Kan beërwe enige onderwerp van die burgerlike reg: 'n burger, 'n wettige entiteit, openbare onderwys. Burgers, die Verenigde State van amerika, die VSA vakke, munisipaliteite kan word erfgename deur die wet en deur die sal. Wetlike entiteite, buitelandse state en internasionale organisasies kan optree as erfgename slegs indien'n testament is gemaak in hul guns. Burgers wat is die lewe op die dag van die opening van die erfenis en ook swanger tydens die lewe van die testateur en gebore in die lewe na die opening van die erfenis (paragraaf een van die item een van die Artikel van die Burgerlike Kode) kan genooi word om te erf beide deur die wet en deur die sal. Die reg ontneem die reg om te ontvang die erfenis onwaardige erfgename (Artikel GK). Dus, die burgers besit nie óf deur die wet of deur die wil, wat deur hul doelbewuste onwettige optrede gerig teen die testateur, een van sy erfgename of teen die implementering van die laaste wil van die testateur, uitgespreek in die sal, het bygedra tot of probeer om te fasiliteer die roeping van hulself of ander te erfdeel, of bygedra het of gepoog het om by te dra tot die toename in die aandeel van die erfenis as gevolg van hulle of aan ander, as hierdie omstandighede is bevestig in die hof. Egter, burgers, aan wie die testateur na die verlies van die reg van die erfenis nagelaat het om die eiendom, het die reg om te erf hierdie eiendom. Ouers doen beërwe nie deur die wet ouers na die kinders hulle was geregtelik ontneem van ouerlike regte en nie herstel word om hierdie regte deur die dag van die opening van die erfenis. Hierdie reëls is van toepassing te erfgename wat geregtig is om'n verpligte deel in die erfenis. Hulle is ook toegepas op die testamentêre versuim (Artikel GK). Wetlike entiteite kan wees erfgename net deur die wil. Daarbenewens, hulle kan ontvang eiendom van erfgename wat afstand gedoen het van die erfenis in die guns van'n wettige entiteit. Die erfenis onder die sal kan aanspraak gemaak word deur die wetlike entiteite wat in dit, bestaande op die dag van die opening van die erfenis (paragraaf twee van die item een van die Artikel van die Burgerlike Kode).

Oorerflike eiendom gaan aan die staat, as dit is bemaak aan hom, en ook as hierdie eiendom is escheated.

Gevalle van erkenning van die eiendom escheated bepaal deur die wet (een paragraaf van Artikel GK). Verenigde State Van Amerika. Maar in die toekoms dit is moontlik om die oordrag van die eiendom ontvang as erfenis aan die eienaarskap van ONS vakke of munisipale entiteite (klousule, art.